Senin, 09 Januari 2017

Nahwa Travel Malang Juanda

Travel Malang Juanda? Pilih Nahwa Travel, Bukan yang Lain Turystyčnaje ahienctva zjaŭliajecca pryvatnym rozničnych abo dziaržaŭnaja služba, jakaja pradastaŭliaje turystyčnyja i turystyčnyja pasluhi, zviazanyja z hramadskasciu ad imia pastaŭščykoŭ, takich jak dziejnasć, avijakampanii, arenda aŭtamabiliaŭ, kruiznych linij, hascinicy, žalieznyja darohi, strachavannie padarožžaŭ i tury. U dadatak da pracy sa zvyčajnymi turystami boĺšasć turystyčnych ahienctvaŭ josć asobny departamient, prysviečany arhanizacyi pajezdak dlia dzielavych padarožnikaŭ, tak i niekatorych turystyčnych ahienctvaŭ spiecyjalizujucca toĺki ŭ kamiercyjnych i dzielavych pajezdak. Josć taksama ŭstanovy, jakija služać u jakasci ahuĺnych ahientaŭ pa prodažach dlia zamiežnych turystyčnych kampanij padarožničać, što dazvaliaje im mieć ofisy ŭ inšych, čym dzie ich štab-kvatery razmieščany krainy.

Sučasnaje turystyčnaje ahienctva ŭpieršyniu zjaviŭsia ŭ druhoj palovie 19-ha stahoddzia. Tomas Kuk stvaryŭ sietku ahienctvaŭ u apošniaj čverci 19-ha stahoddzia, u suviazi z Midland čyhunki. Jany nie toĺki pradajuć svaje ŭlasnyja tury dlia hramadskasci, alie akramia taho, pradstaŭlieny inšyja turystyčnyja kampanii. Inšyja brytanskija pieršaprachodcam turystyčnyja ahienctvy byli Dyn i Doŭsan, Politechničny asacyjacyja Touring i kaapieratyŭny Aptovy hramadstva. Samaje staroje turystyčnaje ahienctva ŭ Zlučanych Štatach Brouniell padarožžaŭ; 4 lipienia 1887 h., Walter T. Brouniell pryvioŭ dziesiać padarožnikaŭ na jeŭrapiejski tur, pachodam z Ńju-Jorka na parachodzie dievon. Travel Malang Juanda? Pilih Nahwa Travel, Bukan yang Lain

Turystyčnyja ahienctvy stali boĺš zvyčajnaj zjavaj z razvicciom kamiercyjnaj avijacyi, pačynajučy z 1920-ch hadoŭ. Pieršapačatkova, turystyčnyja ahienctva ŭ asnoŭnym absluhoŭvaje klijentaŭ siaredniaha i vyšejšaha klasa, alie pasliavajenny bum na masavym rynku pakieta sviataŭ pryvialo da raspaŭsiudžvannia turystyčnych ahienctvaŭ na haloŭnych vulicach boĺšasci brytanskich haradoŭ, jakija absluhoŭvajuć pracoŭnaha klasa klijentaŭ šukaje zručny sposab zabraniravać pliažny adpačynak za miažoj.

Asnoŭnaja funkcyja turahienstvie zjaŭliajecca vystupać u jakasci ahienta, prodažu tavaraŭ i turystyčnych pasluh ad imia pastaŭščyka. Takim čynam, u adrozniennie ad inšych pradpryjemstvaŭ rozničnaha handliu, jany nie trymajuć zapas u ruce, kali jany nie majuć zahadzia zabraniravanyja hateĺnyja numary i / abo kajuty na kruiznym sudnie dlia padziei hrupy padarožža, takija jak viasiellie, miadovy miesiac, abo padziei hrupy. Sviatočny pakiet ci kvitok nia nabyty ŭ pastaŭščyka, kali toĺki zapyty klijentaŭ, jakija kupliajuć. Sviata ci kvitok padajecca ŭ ahienctva sa znižkaj. Takim čynam, prybytak roznica pamiž reklamujemaj canoj, jakuju placić klijent i dyskantavanych canie, pa jakoj jana pastaŭliajecca ahientu. Heta viadoma jak kamisija. U mnohich krainach, usie fizičnyja asoby abo kampanii, jakija pradajuć kvitki pavinny być licenzavany ŭ jakasci turahienta.
Tidak ada komentar: